Zmluva o odovze, preprave a uložení KO na rok 2022

na stiahnutie

 

Zmluva o poskytovaní služieb pri triedenom zbere KO na rok 2022

na stiahnutie

 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

na stiahnutie

 

Hromadná licenčná zmluva 

na stiahnutie

 

Zmluva o poskytovaní služieb o kybernetickej bezpečnosti

na stiahnutie

 

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti

na stiahnutie