Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 3

na stiahnutie

 

Zmluva o uložení odpadu - TKO

na stiahnutie

 

Zmluva o poskytovaní služiem MOM - SČK

na stiahnutie

 

Zmluva - NATUR-PACK - dodatok č. 3

na stiahnutie

Zmluva o poskytovaní služieb SČK Svidník - MOM

na stiahnutie

 

Zmluva o poskytovaní služieb pohrebiska

na stiahnutie

 

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Slovak Telekom

na stiahnutie

 

Zmluva o poskytovaní služieb Magio internet

na stiahnutie

 

Zmluva o spádovej materskej škole

na stiahnutie

 

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 717/2021

na stiahnutie

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb

na stiahnutie

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

na stiahnutie