Pozvánka na zasadnutie členskej schôdze Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Vojtovce
Oznámenie o športovom podujatí na území obce
Zber nefunkčných elektrospotrebičov dňa 03.05.2022
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022
Kalendár zberu vyseparovaných odpadov pre obce na rok 2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Vojtovce - zvolanie zasadnutia
SODB 2021
Triedenie odpadu
Nová oficiálna webová stránka obce