Späť

VEREJNÁ VVHLÁŠKA - Ustanovujúce zhromaždenie

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Vojtovce - zvolanie zasadnutia 

 na stiahnutie