Starosta obce

 

Kontrolór obce:        

 

 

 

Kompetencie:
 

Obec Vojtovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
 

Stavebný úrad je  zriadený na Spoločnom obecnom úrade pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom  v Stropkove, Hviezdoslavova 7, 091 01. 
 

Telefón:    054 479 5699 – stavebný úrad

                 Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková

                 aregrutova@gmail.com

                 vlastapetrickova@gmail.com 

 

 

Kontakty

Adresa:

Obecný úrad Vojtovce, Vojtovce 1, 091 01 Stropkov, Slovensko

 

Odoslať e-mailom:

obecvojtovce@vojtovce.sk

 

Telefónne číslo:

+421 54 742 23 93

 Mobil : 0905 886 335