Obec Vojtovce má matričný úrad na Mestskom úrade v Stropkove:


MsÚ, Odbor správny a sociálnych vecí,
Matričný úrad,
Hlavná 38/2, Stropkov, budova B, 1.poschodie č.dv. 40


Margita Vereščáková

Mail: mverescakova@stropkov.sk
Tel. kontakt: 054/48 68 849

Do pôsobnosti matričného úradu mesta Stropkov patria obce:
Baňa, Breznica, Breznička, Duplín, Krušinec, Potoky, Potôčky, Stropkov, Šandal, Tisinec, Veľkrop, Vojtovce

 

Zdroj: www.stropkov.sk