Oznamy
Zber nefunkčných elektrospotrebičov dňa 03.05.2022
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022
Kalendár zberu vyseparovaných odpadov pre obce na rok 2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Vojtovce - zvolanie zasadnutia
SODB 2021
Úradná tabuľa
Oznámenie o počte obyvateľov obce Vojtovce pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Oznámenie o počte obyvateľov obce Vojtovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Вольбы до орґанів самосправных країв Інформація о условіях права волити і права быти воленый
Voľby do orgánov samosprávnych krajov "Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený"
Вольбы до орґанів самосправы сел Інформація о условіях права волити і права быти воленый
Voľby do orgánov samosprávy obcí "Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený"
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021
Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce
Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Vojtovce
Oznámenie o doručení zásielky Gustáv Kovař

Odkaz na stranku https://www.naturpack.sk/